Продължаваме темата за „Вкаменената сватба“ и „Каменните гъби“ в рубриката "Нашата България". Д-р Ваня Велкова разказва пренесените във времето легенди от местните хора. Особено силнo и въздействащo е преданието за любовта между красив момък и чудно хубава девойка откупена за едно гърне жълтици. Слушайте днес в рубриката „Нашата България“ разказа на д-р Ваня Велкова от Берлин за уникалните природни феномени разположени в Източните Родопи. Изберете www.tatkovina.com днес, 11.05. от 14:00 ч. и на 12.05. от 02:00 ч. BG време.