Енергията е източникът, който генерира живот… Енергията е невидимата връзка, която свързва всичко което съществува…Тя е всепроникващата божествена вибрация в нас и около нас. …Тя е веществото, от която сме направени… „Не знаете ли , че сте храм Божий и Дух божий живее във вас?” Енергията и нейните проявления са тема на днешното издание на рубриката "Ако искаш, можеш" с Дими Йорданова от Рим. Тя споделя опита си на психолог и експерт в стратегическите комуникации и дава примери за овладяване, концентриране и насочване на нашата енергия. Слушайте рубриката "Ако искаш, можеш" днес, 21 март от 14:00 ч, и на 22 март от 02:00 ч. българско време, едиснтвено на www.tatkovina.com. Задавайте своите въпроси към автора и водещ на рубриката Дими Йорданова на електронна поща:didiyo66@gmail.com Безплатна медитация можете да чуете на http://diyo-coach.com/materiali/, както и на страниците на радио "Татковина". Въпроси към вашата енергия: • Какво означава Енергия за теб?... • Каква интерпретация даваш на тази дума?... • Какво вярваш, мислиш и чувстваш по темата за Енергията?... • Как се научи от малък да пазиш твоята Енергията?... • Какво ти говори това качество?... • Кога в миналото си се почувствал изпълнен със сила и енергия? • Как е представена в различните области на твоя живот?... • В твоя екип за работа?... • Защо е важна?... • Как биха се променили нещата, ако имаше повече енергия в този момент от живота ти?... • Как биха се променили твоите взаимоотношения? • Как биха се променили взаимоотношенията ти с любимия човек, в семейството, с приятелите, в работата?... • Как би се променила твоята работа?... • Как ще се променят твоите финанси?... • Как ще се промени твоето здраве?... • Как можеш да станеш по-енергичен?... • Как можеш да се превърнеш в символ на божествена енергия в действие?...